Anunturi de angajare

Anunt angajare Nr. 1897 / 26.02.2024

Spitalul Municipal Adjud scoate la concurs in conformitate cu prevederile HG. nr. 1366/28.10.2022, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele posturi:

Anunt 3415 / 23.02.2023 - REZULTAT SELECTIE ASISTENT COMP OG

Anunt 3369 / 23.02.2023 - REZULTAT SELECTIE ASISTENT SEF CPU

Anunt 3410 / 23.02.2023 - REZULTAT SELECTIE BRANCARDIER CPU

Anunt 3510 / 27.03.2023 - Rezultat interviu registrator medical

Anunt 3506 / 27.03.2023 - Rezultat interviu ingrijitoare sectia chirurgie generala

Anunt 3375 / 23.02.2023 - Rezultat selectie dosare asistent medical BFTRM

Anunt 3418 / 23.03.2023 - REZULTAT SELECTIE INFIRMIERA COMP. OG

Anunt 3281 / 21.03.2023 - Rezultatul probei scrise la examen pentru ocuparea functiei de registrator medical la compartiment evaluare si statistica medical

Anunt 3285 / 21.03.2023 - Rezultatul probei scrise la concursul pentru operarea functiei de ingrijitoare la sectia chirurgie generala

Anunt 3235 / 21.03.2023 - Rezultat final la examenul pentru ocuparea functiei vacante de infirmiera debutant la bloc operator ortopedie traumatologie

Anunt 3241 / 21.03.2023 - Rezultat final la examenul pentru ocuparea functiei de muncitor tr. IV calificare fochist la centrala termica

Anunt 3031 / 15.03.2023 - Rezultat proba interviu muncitor IV, calificare fochist

Anunt 3057 / 15.03.2023 - Rezultat interviu infirmiera debutant bloc operator

Anunt 3046 / 15.03.2023 - Rezultat selectie dosare ingrijitoare sectia chirurgie generala

Anunt 3020 / 15.03.2023 - Rezultat selectie dosare

Anunt 2922 / 13.03.2023 - Anunt sustinere proba interviu bloc operator infirmiera debutanta

Anunt 2930 / 14.03.2023 - Rezultat final examen contabil tr.IA.

Anunt 2933 / 14.03.2023 - Rezultat final examen infirmiera BFTRM

Rezultatul probei interviu la examenul pentru ocuparea functiei vacante de infirmiera la Sectia recuperare medicina fizica si balneologie

Rezultat proba scrisa fochist

Rezultat proba scrisa contabil tr. IA birou financiar contabilitate

Anunt 279/07.03.2023

Spitalul Municipal Adjud, cu sediul in Adjud, Str. Republici, nr. 1H, jud. Vrancea, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante in conformitate cu prevederile HG nr. 1336/28.10.2022.

Anunt 2546/02.03.2023

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de infirmiera debutant la bloc operator ortopedie traumatology

Anunt 2544/02.03.2023

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de infirmiera la sectia recuperare medicina fizica si balneologie

Anunt 2542/02.03.2023

Rezultat selectie dosare de inscriere la concursul in vederea ocuparii urmatorului post vacant din statul de functii:

contabil tr. IA la Birou financiar contabilitate

Anunt 2515/01.03.2023

Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea functiei vacante de inspector de specialitate debutant la Compartimentul SM, PSI, Protectie Civila, SU

Anunt 2530/02.03.2023

Rezultatul final la examenul pentru ocuparea functiei temporar vacante de ingrijitoare la farmacia cu circuit inchis.

Anunt 2493/01.03.2023

Cerere oferta pentru deseurile reciclabile provenite din casarea mijloacelor fixe scoase din functiune/bunuri materiale declasate.

Anunt 2352/28.02.2023

Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea functiei temporar vacante de ingrijitoare la farmacia cu circuit inchis.

Anunt angajare 2251/24.02.2023

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei temporar vacante de ingrijitoare la farmacia cu circuit inchis.

Fisa postului - Ingrijitoare la sectia Chirurgie Generala

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA MINIMALA - pentru examenul de ocupare a postului de registrator medical

BIBLIOGRAFIE - Ingrijitoare la Sectia Chirurgie Generala

Anunt angajare Nr. 2211/23.02.2023

Spitalul Municipal Adjud cu sediul in Adjud, str. Republici, nr. 1H, jud. Vrancea, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, dupa cum urmeaza:

 • REGISTRATOR MEDICAL
 • INGRIJITOARE

Anunt ocupare post Nr. 1921/17.02.2023

Anunt cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul in vederea ocuparii urmatorului post temporar vacant din statul de functii:

 • un post inspector de specialitate debutant la compartiment S.M., P.S.I., Protectie civila, SU, organizat de Spitalul Municipal Adjud

Anunt ocupare post Nr. 1919/17.02.2023

Anunt cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul in vederea ocuparii urmatorului post temporar vacant din statul de functii:

 • un post ingrijitoare la farmacia cu circuit inchis

Anunt angajare Nr. 1744/ 13.02.2023

Spitalul Municipal Adjud cu sediul in Adjud, str. Republici, nr. 1H, jud. Vrancea, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractul temporar vacante cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, dupa cum urmeaza:

Anunt angajare Nr. 1640 / 09.02.2023

Spitalul Municipal Adjud cu sediul in Adjud, str. Republici, nr. 1H, jud. Vrancea, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractul temporar vacante cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, dupa cum urmeaza:

Anunt angajare Nr. 1448 / 03.02.2023

Spitalul Municipal Adjud cu sediul in Adjud, str. Republici, nr. 1H, jud. Vrancea, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractul temporar vacante cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, dupa cum urmeaza:

Anunt angajare Nr. 980 / 26.01.2023

Spitalul Municipal Adjud cu sediul in Adjud, str. Republici, nr. 1H, jud. Vrancea, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractul vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 136/28.10.2022, dupa cum urmeaza:

Anunt angajare Nr. 731 / 19.01.2023

Spitalul Municipal Adjud scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului m.s.f. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele posturi:

Laboratorul de analize medicale

Laboratorul de analize medicale al Spitalului Municipal Adjud dispune de fonduri pentru efectuarea analizelor medicale gratuite, decontate prin CAS Vrancea pana la sfarsitul anului 2022. Va puteti prezenta fara programare daca aveti bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu!
Va asteptam!

Anunt angajare - 11349 / 03.10.2022

 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea geriatrie gerontologie la cabinet geriatrie ambulatoriu de specialitate

Teme cadru pentru proiectul de management la ocuparea functiei de medic sef Compartimet primiri urgente

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 teme, care va fi adaptata la problemele Compartimentului de primiri urgente.

Anunt angajare - 9108 / 05.08.2022

 • un post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea chirurgie generala la sectia chirurgie generala
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea pediatrie la sectia pediatrie
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea oftalmologie la cabinet oftalmologie
 • un post cu norma medic specialist in specialitatea neurologie cu atestat in ingrijiri paliative la compartiment ingrijiri paliative
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea boli infectioase la compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale
 • un post cu norma 1/2 medic specialist in specialitatea radiologie si imagistica medicala la laborator radiologie si imagistica medicala

Anunt angajare - 9107 / 05.08.2022

 • Sef compartiment primire urgente

Anunt angajare - 9106 / 05.08.2022

 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea medicina interna la sectia medicina interna
 • posturi cu norma intreaga de medic in specialitate recuperare medicina fizica si balneologie
  la sectia recuperare medicina fizica si balneologie;
 • un post cu norma intreaga de medic medicina generala cu atestat in Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca/competenta in Urgente prespitalicesti, la Compartiment primire urgente;
 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea medicina de urgenta la Compartiment primiri
  urgente
 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea diabet zaharat nutritie si boli metabolice la Cabinet diabet zaharat nutritie si boli metabolice
 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea epidemiologie la compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicate
 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea obstetrica ginecologie la compartiment obstetrica ginecologie

Anunt angajare - 7641 / 29.06.2022

 • un post bioinginer medical debutant la compartiment ATI

Anunt angajare - 7547 / 28.06.2022

 • un post medic medicina generala la Biroul de management al calitatii serviciilor de sanatate;
 • un post referent de specialitate gradul III cu studii economice la Biroul de management al calitatii serviciilor de sanatate;
 • un post referent de specialitate gradul III cu studii juridice la Biroul de management al calitatii serviciilor de sanatate;

Anunt angajare - 5924 / 25.05.2022

 • un post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea obstetrica ginecologie la compartiment obstretica ginecologie
 • un post cu norma intreaga de medic specialist in specialitatea epidemiologie la compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistenti medicale
 • un post cu norma 1/2 medic primar neurologie cu atestat in ingrijiri paliative la Compartiment ingrijiri paliative
 • un post cu norma 1/2 medic specialist in specialitatea boli infectionase la compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistenti medicale

Anunt angajare - 5258 / 13.05.2022

 • un post infirmiera la compartiment ATI
 • un post infirmiera debutant la compartiment ortopedie si traumatologie
 • un post infirmiera debutant la sectia chirurgie generala
 • un post asistent medical generalist principal PI la sectia chirurgie generala