Internare / Externare

INTERNARE


Asistenta medicala in Spitalul Adjud se acorda in regim de:

 • spitalizare continua;
 • spitalizare de zi.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate precum si a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala. Exceptie fac urgentele medicale si bolile cu potential endemo-epidemic, care necesita izolare si tratament.

ACTE NECESARE la internarea in spital:

 • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Dovada calitatii de asigurat:
  • Angajati – adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate
  • Pensionari – cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie)
  • Someri – adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj
  • Persoane fara venit -chitanta de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat
  • Elevi sub 18 ani si studenti – xerocopie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate si dovada de coasigurat
 • Buletinul sau cartea de identitate

EXTERNARE


Externarea unui bolnav internat este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externarii. Externarea se mai poate face la cererea pacientului sau a apartinatorilor legali.

DOCUMENTE PRIMITE LA EXTERNARE

 • Biletul de externare, completat, semnat si parafat de medicul curant si de medicul sef de sectie
 • Scrisoarea medicala catre medicul de familie, semnata si parafata de medicul curant,
 • Reteta/retetele medicale (daca este nevoie).
 • Certificatul de concediu medical (daca este nevoie).
 • Trimiteri catre alte specialitati (daca este nevoie).
 • Alte materiale (referate, decont, fisa de expunere la radiatii etc).

Documentele de externare vor fi inmanate pacientului in ziua externarii, dupa semnarea, parafarea si stampilarea acestora. Pacientul va fi informat cu 24 de ore inainte asupra externarii.