Informare si Comunicare

Dr. Maiorov Andrei-Radu

Director Medical

Asigura functia de purtator de cuvant in cadrul Spitalului Municipal Adjud. Accesul presei se face conform procedurii privind informarea si comunicarea.


Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului Municipal Adjud


Toti Reprezentantii mass-media care vor oferi informații înregistrate audio/video de pe teritoriul Spitalului Municipal Adjud au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.
Pe teritoriul Spitalului Municipal Adjud, accesul se face însoțit numai de către Responsabilul mass- media sau altă persoană(e) delegata de Managerul Spitalului.
Accesul Reprezentanților mass-media va fi permis pe teritoriul Spitalului numai dacă aceștia își asumă prin semnătură respectarea prezentelor reguli.
Accesul în spital se face numai echipat corespunzător cu halat și ecuson pentru identificare.
Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații suținând că sunt persoane angajate ale spitalului.
Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări cu pacientii din cadrul spitalului decât după ce se va obține acordul scris al acestora.
Reprezentanții mass-media care vor obține si utiliza informații din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse, se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul Spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat.