PROGRAM VIZITA

Pentru pacienții internați în Compartimentul de îngrijiri paliative, programul de vizitare este deschis si neîngrădit pentru aparținători 24/24-7 zile.

Pachetele pentru pacienți se aduc tot în intervalul de vizita al aparținătorilor.

Art. 1 – (1) Programul de acces al vizitatorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice este stabilit de către conducerea unităţilor sanitare publice, având o durată de minimum 4 ore, în intervalul orar 14ºº-18ºº de luni până vineri, iar în zilele de sâmbătă şi duminică o durată de minimum 6 ore în intervalul orar  9ºº-12ºº; ora 1500-1830

(2) Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:

 1.   a) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;
 2.   b) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4 – 6 paturi, putând fi vizitaţi maximum doi pacienţi în acelaşi timp;
 3.   c) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, putând fi vizitaţi maximum trei pacienţi în acelaşi timp.

(3) Durata vizitei este limitată la 30 de minute, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI.

(4) În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către direcţia de sănătate publică, în secţiile/compartimentele fără risc durata vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar în secţiile/compartimentele în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală programul de vizită poate fi suspendat.

(5) Programul de vizită la nivelul unităţii sanitare poate fi suspendat de manager în situaţiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Nu este permis accesul vizitatorilor:

 1.   a) care prezintă semne clinice de infecţii acute;
 2.   b) aflaţi în stare de ebrietate sau aflaţi sub influenţa unor substanţe halucinogene.

(7) Vizitatorii au următoarele obligaţii:

 1.   a) să poarte echipament de protecţie adaptat în funcţie de gradul de risc al secţiei. Echipamentul de protecţie va fi asigurat în mod gratuit de către unitatea sanitară;
 2.   b) să respecte instrucţiunile personalului unităţii sanitare privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecţiilor.

Art. 2 – (1) La internare, unitatea sanitară alocă fiecărui pacient un cod unic, care va fi comunicat aparţinătorilor. Furnizarea telefonică către aparţinători a informaţiilor despre starea de sănătate a pacientului se face numai după confirmarea codului unic.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, unităţile sanitare au obligaţia de a elabora proceduri şi de a implementa un sistem de informare a aparţinătorilor pacienţilor care să permită ca la cel mult două ore de la internarea pacientului să fie comunicate aparţinătorilor, telefonic/prin sms, la cerere, următoarele informaţii: secţia/ compartimentul unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant şi numărul de telefon apelabil pentru informaţii despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

Art. 3 – (1) Vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic cu respectarea următoarelor condiţii de acces:

 1.   a) în intervalul 10.00 – 20.00 se asigură cel puţin două intervale orare zilnice de vizită de minimum 1 oră;
 2.   b) la saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;
 3.   c) la saloanele cu peste 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, putând fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp;
 4.   d) durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI; pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoţită de personal al secţiei/compartimentului;
 5.   e) contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul şi sub supravegherea asistentei medicale sau medicului ATI şi trebuie să fie scurt şi după o prealabilă dezinfecţie suplimentară a mâinilor vizitatorului.

(2) În secţiile/compartimentele ATI, accesul vizitatorilor într-un salon în cursul intervalelor orare zilnice aprobate poate fi suspendat pe durata efectuării oricăror manevre, tehnici sau tratamente care necesită prezenţa unui medic ATI şi a cel puţin unei asistente ATI. În aceste cazuri, intervalele orare zilnice de vizită vor fi prelungite astfel încât să se asigure accesul tuturor vizitatorilor în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 4 – (1) În situaţia în care programul de vizită este suspendat conform art. 1 alin. (4) sau (5) ori în situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea, secţiile/ compartimentele au obligaţia de a asigura informarea telefonică zilnică a aparţinătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/ personalul desemnat, despre starea şi evoluţia pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

(2) Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii sanitare, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparţinătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.

Art. 5 – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, în cazul pacienţilor în stare terminală, cu excepţia celor internaţi în secţiile/compartimentele ATI, aparţinătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezenţa permanentă lângă pacient a unui aparţinător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spaţiu de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului.

(2) În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI, accesul unui însoţitor poate fi permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu acordul şefului de secţie/ coordonatorului de compartiment.

Art. 6 – (1) În cazul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI, se permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, dacă se solicită acest lucru.

(2) În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI, se poate permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

(3) În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele ATI se asigură vizitarea zilnică cu respectarea prevederilor art. 3.

(4) În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă, la solicitarea aparţinătorilor, în funcţie de condiţiile locale, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu aprobarea medicului şef de secţie/compartiment ATI, se poate permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, în intervalul orar 20.00 – 7.00.

Art. 7 – Programul de vizite se afişează la toate intrările în unitatea sanitară, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor, precum şi pe site-ul unităţii sanitare.

Art. 8 – Este strict interzisă perceperea oricăror taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare publice, cu excepţia taxelor legate de parcare.

Art. 9 – Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia.