Accesare servicii

ACCESARE SERVICII


Programarea pentru o consultatie la unul din cabinetele spitalului se poate face telefonic sau online pe websiteul spitalului. Mai multe informatii privind programul medicilor si numerele de telefon pentru programari, aflati accesand pagina specifica ambulatoriului integrat.

INTERNARE


Asistenta medicala in Spitalul Adjud se acorda in regim de:

 • spitalizare continua;
 • spitalizare de zi.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate precum si a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala. Exceptie fac urgentele medicale si bolile cu potential endemo-epidemic, care necesita izolare si tratament.

ACTE NECESARE la internarea in spital:

 • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Dovada calitatii de asigurat:
  • Angajati – adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate
  • Pensionari – cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie)
  • Someri – adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj
  • Persoane fara venit -chitanta de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat
  • Elevi sub 18 ani si studenti – xerocopie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate si dovada de coasigurat
 • Buletinul sau cartea de identitate

EXTERNARE


Externarea unui bolnav internat este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externarii. Externarea se mai poate face la cererea pacientului sau a apartinatorilor legali.

DOCUMENTE PRIMITE LA EXTERNARE

 • Biletul de externare, completat, semnat si parafat de medicul curant si de medicul sef de sectie
 • Scrisoarea medicala catre medicul de familie, semnata si parafata de medicul curant,
 • Reteta/retetele medicale (daca este nevoie).
 • Certificatul de concediu medical (daca este nevoie).
 • Trimiteri catre alte specialitati (daca este nevoie).
 • Alte materiale (referate, decont, fisa de expunere la radiatii etc).

Documentele de externare vor fi inmanate pacientului in ziua externarii, dupa semnarea, parafarea si stampilarea acestora.

PRETURI SI SERVICII


Coplata se percepe o singura data, la internare, pentru toate investigatiile si tratamentele acordate, in regim de spitalizare continua decontate de CASAOPSNAJ. Coplata este în valoare de 10 (zece) lei/persoana internata si se aplica categoriilor de asigurati care nu sunt scutite de coplata.

Sunt scutite de coplata urmatoarele categorii de asigurati:
Copii pana la varsta de 18 ani, tinerii între 18 ani si 26 ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pâna la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;
Bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse;
Persoane fizice cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pâna la 900 lei/luna;
Toate femeile însarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.

Lista de preturi la consultatiile de specialitate si investigatiile medicale ce se efectueaza in cadrul Spitalului Adjud.