Asociatii de pacienti

CATALOGUL ASOCIAȚIILOR DE PACIENȚI


Conducerea Spitalului Municipal Adjud conștientizează că asociațiile reprezintă vocea pacienților și militează pentru schimbarea aspectelor care afectează viețile lor și pe ale celor din jurul acestora, reglementarea procesului de comunicare cu asociații ale pacienților are ca principale scopuri:    

  1. de a sprijini dreptul pacienților la instrumente pentru îngrijirea sănătății și de a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele care au un impact semnificativ asupra calității vieții comunităților locale;
  2. de a oferi pacienților sprijin și oportunități de informare despre cum pot trăi cu afecțiunea pe care o au;
  3. asociaţiile de pacienţi este necesar să constituie o „verigă de legătură” între personalul medical al Spitalului Municipal Adjud şi pacienţi, care să funcţioneze în ambele sensuri: nu doar ca prin intermediul asociaţiilor să aflăm problemele cu care se confruntă pacienţii în tratarea afecţiunilor de care suferă, ci tot prin intermediul lor să transmitem pacienţilor noutăţile din sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
  4. de a susține campaniile de informare și educare, concepute pentru a atrage suportul publicului general, al profesioniștilor din domeniul medical și al autoriăților de reglementare.

Comunicarea cu asociații ale pacienților se mai realizează și în cadrul organizării procedurii de alegere și desemnare a reprezentanților asociațiilor de pacienți în cadrul Consiliului etic.

Indicatori  L.V.nr.  5  ( Managementul organizației ( Atribuțiile managerului și Comitetului director)

01.06.01.08.01 Spitalul participă în parteneriat cu organizații de profil pentru educația pacienților/aparținătorilor.

01.06.01.08.02 La nivelul spitalului există evidența unităților sanitare și administrative cu care spitalul colaborează.

01.06.01.08.06 La nivelul spitalului este reglementată modalitatea de comunicare cu asociații ale pacienților.