GDPR

Diţă Costel

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:
- aveţi drepturile de acces şi intervenţie asupra datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm
- vă puteţi opune continuării de către noi a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condiţiile şi limitele legii
- aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente